Xin hỏi các bác trên diễn đàn chỉ giúp mình tiệm điện tử sửa chữa ampli uy tín. Thanks các bác.