Như tiêu đề cần mua iphone 6 plus 64g còn hộp rin theo máy, đẻ tặng cụ nhà sinh nhật tròn 80 tuổi.