Cần mua 01 bàn gỗ xếp cà phê, loại cao 0.7m, hàng đã qua sử dụng