thanh lý vài chục camera dahua 1200sp-s4 (giá tốt cho sl)
liên hệ e Tú 038 333 8595
Đc: Đồng Xuân, Phú Yên